Besikta bilen hos Opus Bilprovning
17 Mars 2016 Opus Bilprovning etablerar ytterligare en station i Linköping

Opus Bilprovning etablerar ytterligare en station i Linköping

Under senvåren 2016 kommer Opus Bilprovning att slå upp portarna för ytterligare en station i Linköping.

Under senvåren 2016 kommer Opus Bilprovning att slå upp portarna för ytterligare en station i Linköping. Då vi har sett behovet av ännu en station för besiktning i Linköping utökar vi vår kapacitet med ännu en station i staden, som kan ta emot fordon upp till 5 ton. Den nya etableringen kommer att vara belägen i Bossings Fritidscenters nya lokaler på Jägarvallen 5, i nära anslutning till Linköpings Universitet och Mjärdevi Science Park - vilket gör den enkelt tillgänglig från ett antal av de större arbetsplatser som finns i Linköping, samt erbjuder goda trafikanslutningar från större vägar in i staden.

Linköping är en viktig stad för Opus Bilprovnings etablering i Östergötland, då ett stort antal orter i närområdet saknar egna besiktningsstationer. Genom att förlägga den nya stationen på en strategisk plats som är enkelt tillgänglig när kunderna är i Linköping för att handla eller arbeta, kommer det att bli enklare för många att besikta bilen. Den nya besiktningsstationen blir ett perfekt komplement till den nuvarande stationen i Torvinge som ligger i andra änden av stadskärnan.

Heltäckande utbud för fordon upp till 5 ton
Den nya besiktningsstationen i Linköping kommer att vara helt inriktad på fordon upp till 5 ton; det vill säga personbilar, lastbilar, bussar, släpvagnar, husvagnar och husbilar. Tilläggstjänster såsom gasolkontroll och fukttest för husvagnar och husbilar kommer också att finnas tillgängliga, samt givetvis de fordonstester som vi erbjuder för lätta fordon.

Marie Thorell, Affärsområdeschef på Opus Bilprovning:
"Vi är särskilt nöjda med att kunna erbjuda ett komplett besiktningsutbud till, i princip, alla husbilsägare. Kontrollbesiktning, gasoltest och fukttest på alla fordon upp till 5 ton! Läget i Linköping gör också att många invånare får betydligt närmare och enklare att besikta sina fordon."

En del av ett miljöföretag
Opus Bilprovning är ett 100% klimatkompenserat företag. Detta inkluderar inte bara den egna verksamheten utan vi kompenserar även för kundernas resor till besiktningen. Under 2016 genomförs utökade kundundersökningar för att få ett så rättvist tal som möjligt på de sträckor som kunderna kör, vilket försäkrar att vi investerar tillräckligt i de klimatkompenserande åtgärder som vi har valt i vår verksamhet.

Om Opus Bilprovning
Opus Bilprovning utför kontroll- och registreringsbesiktningar på 78 besiktningsstationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. The Opus Way är koncernens DNA, som står för en säkrare och renare värld samtidigt som fokus ligger på kundnyttan och tillgängligheten. Opus Bilprovning är certifierade enligt ISO 14001 och klimatkompenserar hela sin verksamhet samtidigt som företaget aktivt arbetar för att minska klimatpåverkan.

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som sedan 2 juli 2013 är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Bolagets verksamhet bedrivs inom division Bilprovning som har två segment bestående av Bilprovning Internationellt och Bilprovning Sverige. Koncernen omsatte 2014 ca 1458 MSEK.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.