Besikta bilen hos Opus Bilprovning
9 Jan 2017 Opus Bilprovning först i Sverige att nå upp till PAS 2060:2014?

Opus Bilprovning först i Sverige att nå upp till PAS 2060:2014?

Vi rivstartar det nya året med att presentera ännu ett steg som vi har tagit på vägen mot att bli så bra vi bara kan inom miljöarbete! Nu kan vi på Opus Bilprovning med stolthet berätta att vi arbetar enligt och uppfyller de stränga krav som ställs i standarden PAS 2016:2014. Det verkar som att vi är det enda företaget i Sverige som har lyckats med detta under 2016, vilket sannolikt gör oss till det första svenska företaget som når upp till denna internationella standard för klimatneutralitet.

PAS 2060:2014 är ett opartiskt och detaljerat regelverk som syftar till att uppnå en hållbar klimatneutralitet i verksamheter. Nedan hittar du en länk till vår åtagandeförklaring för 2016 som är uppställd enligt normerna i denna standard. Dokumentet förklarar hur vi arbetar och det är kontrollerat och verifierat av en oberoende utomstående aktör: U&WE tillsammans med Zeromission.

Läs gärna rapporten för att se exakt vilka steg vi tar för att uppnå en 100% klimatneutral verksamhet. Du kan ladda ner den HÄR.

Kunskap är första steget på vägen mot en klimatneutral verksamhet
En viktig del av arbetet går givetvis ut på att ta reda på hur stora utsläpp vår egen verksamhet ger upphov till. Genom att genomföra olika typer av mätningar, kundundersökningar och utvärderingar i verksamheten har vi fått fram siffror som vi har utgått ifrån för att kunna sätta in rätt åtgärder. Klimatarbetet går både ut på att försöka minimera utsläppen i vår egen verksamhet så långt det bara går, till exempel genom att välja effektivare utrustning på våra stationer och att optimera våra arbetsprocesser. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt.

Som ett komplement till detta köper vi utsläppskrediter i klimatkompenseringsprojekt som verkar för att skapa neutraliserande åtgärder. Detta kan, som i vårt fall, gå ut på att skydda och plantera ny skog samt att lära ut hållbara jordbruksmetoder för människor som bor i områden som är viktiga för hela planetens klimat.

Vad kan du göra?
Vi hoppas förstås att fler ska bli inspirerade att ta ansvar för miljön och våga ställa krav på sig själva för att kunna göra skillnad - både företag och privatpersoner. Så vad kan du själv göra?

Om du driver ett eget företag eller tycker att det företag du arbetar för borde ta ett större ansvar kan du till exempel ta en titt på Zeromissions hemsida för att få mer information om hur ni kan komma igång med åtgärder som minskar era utsläpp och hur man köper utsläppskrediter i klimatkompenseringsprojekt.

Som privatperson kan du använda deras verktyg för att räkna fram din egen klimatpåverkan och klimatkompensera för denna.

Det viktigaste av allt är att inse att vi alla kan dra vårt strå till stacken och att det inte är särskilt svårt att göra så! Vi på Opus Bilprovning hoppas att ni där ute hänger på oss i arbetet för en grönare framtid!

Och om du mot förmodan skulle ha missat det så är alla besiktningar och fordonstester hos oss 100% klimatkompenserade - även din resa till och från besiktningsstationen! Välkommen in till oss på Opus Bilprovning!

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.