Besikta bilen hos Opus Bilprovning
3 Aug 2020 Gör skillnad och bidra till en grönare planet

Gör skillnad och bidra till en grönare planet

Opus arbetar aktivt för en grönare framtid

Klimatkompensering

2016 startade Opus Bilprovning som första besiktningsföretaget i Sverige att klimatkompensera hela sin verksamhet, inklusive våra kunders resor till och från besiktningen.

Mängden koldioxid som släpps ut i snitt per kundresa investeras med motsvarande summa i så kallade klimatkrediter. Klimatkrediter ska egentligen ses som en slags värdepapper som motsvarar klimatförbättrande åtgärder. Vi har valt att investera i projekt som stödjer bevarande och återplantering av regnskogar i Amazonas och på Fiji-öarna.

Vårt största och viktigaste mål är att vår verksamhet inte ska lämna några avtryck på planeten. Vi jobbar hårt för att reducera utsläpp och hitta miljövänligare alternativ.

Vi köper grön klimatkompenserad el från LOS Energy. Vi jobbar ständigt för att effektivisera våra lokaler och vår verksamhet för att minska utsläppen. Vi köper tjänster och produkter från andra klimatneutrala företag. Målet om en grönare planet driver oss ständigt mot utveckling. Vi arbetar aktivt för en grönare framtid. Funderar du på vad det innebär kan du läsa mer här.

Klimatkompensation som förbättrar liv

De projekt vi investerar i leds av Plan Vivo Foundation, där alla aktiviteter sker på de deltagande småbrukarnas villkor. Småbrukarna som deltar får själva välja vilka träd de vill plantera, hur marken ska brukas och hur inkomsten från den klimatkompenserande verksamheten ska användas.

Plan Vivo-projekten utgår från lokalbefolkningens önskemål, behov och förutsättningar och följer en plan där ekonomisk ersättning betalas ut under ett antal år baserat på att uppsatta milstolpar uppnås.

Odling av grödor

Systemet erbjuder möjlighet för jordbrukarna att få utbildning i hållbart jordbruk som - utöver plantering av regnskog - kan säkra familjens inkomst genom att man odlar alternativa och understödjande grödor i anslutning till träden, till exempel kaffe, frukt och dylikt. Jordbrukarna får på så sätt ett bredare skyddsnät och kunskaper som ger dem bättre förutsättningar att bygga en trygg framtid.

Du kan göra skillnad

Ett enkelt sätt för dig att börja klimatkompensera är att besikta bilen hos oss. Fordonens miljöpåverkan är en av de stora anledningarna till att länder utför regelbundna kontrollbesiktningar. Genom att besikta ditt fordon hos oss gör du ett aktivt val som gynnar vår planet.

Boka besiktning här och nu via vår onlinebokning eller ring vår Kundtjänst på 0775-500 300 för personlig service.

Vill du göra mer? Ta dig en fundering över dina vanor och ditt klimatavtryck. Behöver du alltid ta bilen eller kan du använda cykel eller tåg till exempel? Se till att hålla ditt fordons motor i gott skick för minska möjliga utsläpp av skadliga ämnen. Kanske dags att byta till en miljöbil nästa gång?

Tillsammans bidrar vi till en grönare planet.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.