Andra besiktningstjänster

Kontakta oss på 0775-500 300 så berättar vi mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda dig som privatperson och företagskund.

Utöver den ordinarie kontrollbesiktningen på fordon erbjuder vi fler besiktningstjänster för en säkrare vardag, både för dig som privatperson och företagskund. Vi är ackrediterade till att utfärda flertalet lämplighetscertifikat för exempelvis olika typer av godstransporter och vi ser till att din lyftanordning blir kontrollerad på ett korrekt sätt enligt krav från Arbetsmiljöverket.

Upphandlingskontroll

Följer era leverantörer kraven i upphandlingen? Vi hjälper er att säkerställa att kraven följs.

   

Vägning

Vägning erbjuds för alla typer av fordon, på flera av våra stationer runt om i landet.

Kontakta oss på 0775-500 300 eller kundtjanst@opusbilprovning.se för att få mer information.

   

ADR

Vill ni ha hjälp att certifiera era fordon för transport av brandfarliga, explosiva eller hälsovådliga ämnen? Vi hjälper er med ADR certifiering samt årliga kontroller.

  • ADR certifikat är gällande för både nationell och internationell transport.
  • ADR-S certifikat gäller endast nationell transport.

Kontakta kundtjänst på kundtjanst@opusbilprovning.se för mer information om ADR-certifikat.

   

CEMT

För att få köra tung trafik i vissa länder i Europa och Asien krävs särskilda transporttillstånd, CEMT tillstånd. För att få ett CEMT-tillstånd kontrollerar vi att fordonet uppfyller vissa säkerhets- och utrustningskrav. 

   

Lyftbesiktning

Visste du att lyftanordningar som används yrkesmässigt ska kontrolleras enligt arbetsmiljöverket? Smidigast är att göra det i samband med kontrollbesiktningen. Fråga din tekniker på stationen eller kontakta oss på 0775-500 300 så berättar vi mer.

   

Trafiksäkerhetskontroll

Vill ni få lägre kostnader för service och underhåll? Vi kan hjälpa er att upptäcka skador och brister i ett tidigare skede.

Trafiksäkerhetskontrollen innehåller samma kontroller som en kontrollbesiktning, men resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till någon myndighet.

Boka besiktning

Hos oss kan du boka besiktning för din bil, mc, släpvagn, husvagn, husbil och lastbil – eller betala, omboka/avboka en redan bokad besiktningstid.

Se lediga tider