Besikta bilen hos Opus Bilprovning
16 Juni 2016 Klimatkompensation med rejäla resultat!

Klimatkompensation med rejäla resultat!

Klimatkompensation med rejäla resultat

Opus Bilprovning är ett 100% klimatkompenserat företag. Än så länge är vi det enda besiktningsföretaget i Sverige som kan stoltsera med detta. Vi klimatkompenserar inte bara för vår interna verksamhet utan även för de resor som du som kund gör till och från besiktningsstationen. Det betyder att du kan välja Opus Bilprovning med gott samvete när det är dags att boka besiktning.

Vårt arbete började dock redan tidigare och vi har nu tagit fram siffror som visar hur vårt aktiva miljöarbete redan har gett stora resultat på de utsläpp som vår verksamhet genererar. Då vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 har vi utarbetat tydliga system där vi varje år arbetar för att hitta sätt att bli ännu bättre och varje år minska vår miljöpåverkan. För oss är klimatkompensationen bara en del av vårt miljöarbete. Viktigast är att vi sänker våra utsläpp.

Så har vi förbättrat oss från 2014 till 2015

År 2014 var det år då vi började ta fram detaljerad statistik för våra utsläpp i olika delar av verksamheten. Samtliga siffror nedan har analyserats och kvalitetssäkrats så vi vet att vi klimatkompenserar för rätt klimatavtryck.

För att börja med de stora siffrorna så blev vårt totala utsläpp av CO2e 9 184 ton år 2015. Det innebar en minskning med 39,7% jämfört med år 2014! Ett riktigt bra resultat.

Hur har vi lyckats med det?

Tittar man närmare på siffrorna så går det att se att utsläppet per besiktning har minskat med 38,7%, något vi skulle säga till stor del beror på klimatsmartare inköp,effektivare arbetsprocesser och modernare utrustning på våra stationer. Kundernas resvägar har på vissa orter minskat då vi har öppnat fler stationer där vi har sett behov av detta.

Våra lokaler har effektiviserats i form av förbättrade värmesystem och vi köper sedan början av 2015 bara in förnyelsebar el till vår verksamhet. Utsläppen från driften av våra lokaler har minskat med hela 80%!

De resor som vi genomför internt i verksamheten har även de effektiviserats. Där det är möjligt försöker vi välja tåg istället för bil eller andra transportmedel med lägre påverkan. De totala utsläppen för våra pendlingsresor har tyvärr ökat i beräkningarna då vi sedan 2015 även räknar med de resor som genomförs av underleverantörer och callcenter. Men då vi klimatkompenserar för vår verksamhet till 100% hoppas vi att de ökade utsläppen från denna del vägs upp av de åtgärder som vi investerar i. Samtidigt kommer vi att jobba vidare på att effektivisera denna del ytterligare under de kommande åren.

Så klimatkompenserar vi

Opus Bilprovning ​​klimatkompenserar genom att köpa så kallade klimatkrediter, där de utsläpp som görs i CO2e per år räknas om i pengar som investeras i ​projekt som arbetar för att motarbeta koldioxidutsläppens miljöpåverkan.

Vi har valt att investera i krediter som är knutna till ​skogsprojekten ArBolivia och Nakau (Fiji). Dessa projekt arbetar för att ge lokala bönder utbildning och stöd för att bedriva hållbart skogs- och jordbruk. Genom att skog och andra hållbara grödor planteras binds koldioxid till växterna, ett av de effektivaste sätten att minska den totala koldioxidhalten i atmosfären.

Är klimatkompensation ett sätt för företag att friköpa sig?

Donnachadh McCarthy skrev nyligen i en artikel i Permaculture Magazine (en brittisk tidsskrift) om hur många kritiska röster under årens lopp har höjts mot klimatkompensation. Många miljöaktivister har menat att det handlar om metoder för företag att känna lite mindre dåligt samvete för sin miljöpåverkan samtidigt som man kör på som vanligt.

Dock så visar verkligheten att det sällan är fallet. De företag som väljer att klimatkompensera investerar som sagt i åtgärder som strävar mot att nollställa eller till och med ge ett minusresultat av effekterna av den mängd koldioxid som släpps ut i luften på grund av den egna verksamheten. McCarthy skriver även att forskning visar att de företag som investerar i klimatkompensation i snitt minskar sina egna utsläpp med 17% då de blir mer uppmärksamma på sin egen miljöpåverkan och är mer benägna att arbeta för att minska denna.

Precis detta vill vi på Opus Bilprovning poängtera. Vi påstår inte att vår verksamhet är perfekt. Det finns mycket jobb kvar att göra, och vi gör vårt yttersta för att varje år minska vår miljöpåverkan.

Siffrorna för 2015 var bra, men vi ser fram emot resultaten för 2016 och förväntar oss självklart att vi ska ha blivit ännu bättre!

Lär dig mer och klimatkompensera själv

Vill du veta mer och läsa hela rapporten? Ta en titt på vår sida med klimatfrågor och svar där vi berättar mer i detalj om hur vår klimatkompensation går till och bjuder på detaljerade siffror.

Vill du klimatkompensera för dina egna resor?

Använd Zeromissions kalkylator för att beräkna hur mycket dina resor med bil, flyg, kryssningsfartyg m.m. släpper ut så att du kan klimatkompensera i något av deras certifierade projekt.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.