Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Opus tar ansvar för miljön

Miljöansvar

Opus Bilprovning tar ansvar för miljön och klimatkompenserar hela verksamheten.

Opus Bilprovnings miljöansvar bygger på ett helhetsperspektiv, hela kedjan som vi kan vara med och påverka ingår. Kontroll av fordonens utsläpp är vår viktigaste insats för att minska miljöpåverkan som trafiken står för. Det vi inte kan påverka har vi valt att klimatkompensera för.

Som en naturlig del av besöket förmedlar vi tips och råd till alla våra kunder för att öka medvetenheten samt kunskapen om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Detta gör vi också genom kontinuerlig information via sociala medier och vår hemsida. För oss är miljöfokusering och klimatansvar självklara ingredienser när det exempelvis gäller uppvärmning av våra stationer, resor och inköp. Målet om en grönare planet driver oss ständigt mot utveckling.

Miljöpolicy

Opus Bilprovning ska i en framträdande roll verka för att minimera fordonstrafikens miljö- och klimatpåverkan genom att:

  • Förmedla ett ökat medvetande i samhället om utsläpp av växthusgaser och fordonstrafikens miljöpåverkan
  • Verka för bättre emissions- och miljökontroller på fordon

Därtill ska Opus Bilprovning ständigt minska sin egen miljöpåverkan samt uppfylla och gärna överträffa gällande lagkrav inom miljöområdet genom att:

  • Verka för en giftfri miljö och minimera utsläpp till luft, mark och vatten
  • Minska energianvändningen och verka för en ökad andel av förnyelsebar energi

Miljö- och klimatmål

Opus Bilprovnings övergripande miljö-/klimatmål är att företaget ska:

  • Sträva mot en klimatneutral verksamhet
  • Underlätta för andra att minska klimatpåverkan
  • Verka för bättre emissions- och miljökontroller på fordon
  • Verka för minskade utsläpp av växthusgaser från fordonstrafiken
  • Miljöanpassa energiförbrukningen i
  • Verka för en giftfri miljö och minimera utsläpp till luft, mark och vatten

Opus hållbarhetsrapport 2022

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.