Besikta bilen hos Opus Bilprovning

100% Klimatkompenserat

Opus klimatkompenserar 100% av verksamheten

När du besiktar ditt fordon hos oss bidrar du till en bättre miljö. Vi klimatkompenserar nämligen hela vår verksamhet, inklusive alla besiktningar och fordonstester.

Vi väljer att följa den internationella standarden PAS 2060 som sätter ett strikt regelverk för att få kalla sig ett klimatneutralt företag. Kraven är bland annat att man ska ha en kontinuerlig reducering av utsläpp, minst 99% av hela verksamheten måste redovisas och klimatkompenseringen måste ske i verifierade utsläppsrätter (CO2e). De strikta kraven är uppsatta för att undvika så kallad "greenwash". Greenwash, eller grönmålning, är när ett företag på ett oärligt sätt målar upp en grön bild av sig själva istället för att ta sitt miljöansvar på allvar.

Du kan också göra skillnad

Fordonens miljöpåverkan är en av de stora anledningarna till att länder utför regelbundna kontrollbesiktningar. Genom att besikta ditt fordon hos oss gör du ett aktivt val som gynnar vår planet.

En besiktning hos Opus Bilprovning släpper i genomsnitt ut cirka 2,32 kg CO2e. Detta kan tyckas vara en liten siffra, men med tanke på att Opus Bilprovning årligen genomför cirka 1,5 miljoner besiktningar så kan vi tillsammans göra stor skillnad.

När du väljer Opus Bilprovning gör du ett aktivt val där du bidrar till att rädda de länder som påverkas först av allvarliga klimatförändringar. Fiji är exempel på ett av de länder som drabbas hårt av havsnivåhöjning till följd av temperaturhöjning på jorden.

Opus Bilprovning för en grönare planet

Vi har gjort ett val, vårt största och viktigaste mål är att vår verksamhet inte ska lämna några avtryck på planeten. Vi jobbar hårt för att reducera utsläpp och hitta miljövänligare alternativ.

Förutom det regelbundna arbetet med att minska fordonens miljöpåverkan har vi som företag, bland annat gått över till enbart svensk förnyelsebar el, ökat tillgängligheten ute på stationerna, infört lokala klimatmål för att engagera miljöarbetet hos våra medarbetare samt identifierat utsläppsreducerande åtgärder. Vi strävar efter att samarbeta med företag som tar ett tydligt klimatansvar för att uppmuntra fler företag att ta klimathotet på allvar.

Opus Bilprovning har gjort det självklara valet att stödja Fossilfritt Sverige som är regeringens initiativ för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett annat viktigt initiativ som vi stödjer är Nollzon, initiativet verkar för tysta och rena transporter i våra städer.

Läs gärna våra "Klimatfrågor & svar" för mer information.

Opus klimatkompenserar till 100%
Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.